Nederlandse Taal en Cultuur s.r.o.
 
Novinky

Upozornění: Pro všechny zdravotníky, kteří chtějí pracovat v Holandsku, platí od ledna 2017 povinnost prokázat jazykovou schopnost nizoezmského jazyka (dokonce až na úroveň B2/C1, záleží na oboru vzdělání)!!! Teprve po úspěšném obdržení certifikátu se mohou registrovat do tzv. BIG-registru (velký registr portál všech zdravotnických pracovníků.

Birk

Nakladatelství Vyšehrad publikovalo český překlad romnu Birk od Jaapa Robbena​. Tento románový debutz vycházející hvězdy nizoezsmké literatury se dočkal řady ocenění doma i v zahraničí. Na sklonku roku se s ním mohou konečně seznámit i čeští čtenáři.

Český rozhlas Vltava odvysílal v požadu Mozaika rozhovor s nizozesmkým básníkem Mustafou Stitou, který vystoupil v rámci festivalu Den poezie na několiak mástech v Praze Brně. 

.Ve dnech 15. - 19. listopadu vystoupí v Praze a Brně nizozemský básník Mustafa Stitou. Jeho vystoupení budou vždy v nizozemštině s českým překladem. Srdečně zveme a těšíme se na setkání na jednom z večerů.

Lize Spit v Praze

Do Prahy přijíždí Lize Spit, vlámská autorka besteselleru Het smelt (v českém překladu Adély Ebel vychází jako Taje). V Praze vystoupí 9. října na proslulé Avoid Floating Gallery.

I přes značnou obtížnost letošních zkoušek na certifikát CNaVT byla úspěšnost našich kadidátů téměř stoprocentní.

 

Úvod » Články » Novinky » Objevení nebe

Objevení nebe

07.10.2011
Objevení nebe

Překladatelka cenu převzala z rukou Bessela Koka, jednoho z letošních hlavních sponzorů překladatelské ceny.

http://www.lidovky.cz/ln_kultura.asp?c=A111006_184105_ln_kultura_wok

Objemný román je vrcholné dílo nizozemského spisovatele, náročné jak
pro svůj rozsah, tak pro tematickou „všežravost", která odpovídá záměru
zachytit naši dějinnou epochu jako celek a zasadit ji do široké perspektivy
dějin i stvoření vůbec. Z toho plynou i vysoké nároky na překlad. Veronika
ter Harmsel Havlíková (mimořádné tvůrčí ocenění) úkol zvládla s velkým
přehledem, dokonale vystihla autorův styl oscilující mezi intelektuálně
náročnými pasážemi a polohou hovorovou, velmi dobře se vyrovnala také
s rovinou idiomatickou a jedno z velkých děl současné evropské literatury
připravila pro českého čtenáře na znamenité úrovni.

Karlova 18, Praha 1 - Staré Město, +420 222 220 777, Mobil: +420 603 553 789 nebo +420 603 782 819
info@ntcntc.cz, www.ntcntc.cz

Realizace a SEO LOTOFIDEA s.r.o.