Nederlandse Taal en Cultuur s.r.o.
 
Novinky

Upozornění: Pro všechny zdravotníky, kteří chtějí pracovat v Holandsku, platí od ledna 2017 povinnost prokázat jazykovou schopnost nizoezmského jazyka (dokonce až na úroveň B2/C1, záleží na oboru vzdělání)!!! Teprve po úspěšném obdržení certifikátu se mohou registrovat do tzv. BIG-registru (velký registr portál všech zdravotnických pracovníků.

Birk

Nakladatelství Vyšehrad publikovalo český překlad romnu Birk od Jaapa Robbena​. Tento románový debutz vycházející hvězdy nizoezsmké literatury se dočkal řady ocenění doma i v zahraničí. Na sklonku roku se s ním mohou konečně seznámit i čeští čtenáři.

Český rozhlas Vltava odvysílal v požadu Mozaika rozhovor s nizozesmkým básníkem Mustafou Stitou, který vystoupil v rámci festivalu Den poezie na několiak mástech v Praze Brně. 

.Ve dnech 15. - 19. listopadu vystoupí v Praze a Brně nizozemský básník Mustafa Stitou. Jeho vystoupení budou vždy v nizozemštině s českým překladem. Srdečně zveme a těšíme se na setkání na jednom z večerů.

Lize Spit v Praze

Do Prahy přijíždí Lize Spit, vlámská autorka besteselleru Het smelt (v českém překladu Adély Ebel vychází jako Taje). V Praze vystoupí 9. října na proslulé Avoid Floating Gallery.

I přes značnou obtížnost letošních zkoušek na certifikát CNaVT byla úspěšnost našich kadidátů téměř stoprocentní.

 

Úvod » Články » Novinky » Certifikáty CNaVT

Certifikáty CNaVT

16.07.2012

Vážení uchazeči o CNaVT,

Blíží se termín podání přihlášek pro zájemce o zkoušku na Certificaat Nederlands als Vreemde Taal.

Vyplněné a podepsané přihlášky je třeba doručit na naši adresu do 10. března 2015.

Zájemcům zašleme přihlášku elektronicky, případně je možno ji vyplnit a odevzdat po dohodě v naší kanceláři (Karlova 18, Praha 1 – Staré Město).

Přihlásit se můžete ke zkoušce v rámci následujících profilů:

► Maatschappelijk Informeel (INFO)  - úroveň  A2

► Maatschappelijk Formeel (FORM)  - úroveň B1

► Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT)  - úroveň B2

► Educatief Startbekwaam (STRT)  - úroveň B2

► Educatief Professioneel (EDUP)  - úroveň C1

Důležité změny oproti minulým rokům:

 

  1. Dva nové profily: Educatief Startbekwaam (dřívější PTHO, odpovídá úrovni B2) a Educatief Professioneel (dříve PAT, odpovídá úrovni C1). Ve srovnání s dřívějšími profily se tyto dvě nové úrovně zaměřují na širší cílovou skupinu než pouze na studenty, vyučující a vědecké pracovníky se zájmem působit na nizozemsky mluvících vysokých školách a univerzitách. Při zkoušce se větší důraz klade na propojení jednotlivých jazykových dovedností (porozumění psanému textu, porozumění mluvenému slovu, schopnost se logicky a gramaticky správně vyjadřovat písemně i ústně).
  2. Termín konání zkoušek: zkoušky musejí proběhnout v termínu od 1. do 15. května 2017.   

Zájemci se mohou hlásit na e-mail: jani@ntcntc.cz nebo volat na 603 78 28 19 (Jana Pellarová)

Zašleme Vám přihlášku k vyplnění a domluvíme se, jak a kdy uhradíte kandidátský příspěvek (bez toho nemůžeme přihlášku odeslat).

Další informace najdete na adrese: www.cnavt.org

Karlova 18, Praha 1 - Staré Město, +420 222 220 777, Mobil: +420 603 553 789 nebo +420 603 782 819
info@ntcntc.cz, www.ntcntc.cz

Realizace a SEO LOTOFIDEA s.r.o.